,,Dělej si co chceš. Ale pamatuj si, že Smrti neunikneš!"

Květen 2014

Kočička chemik a podobné hovadinky

22. května 2014 v 21:51 | Fekete Einmana Stjerne |  Ostatní
Oh god, dnes mám narozeniny... WUWUWUWUW.
Mmmm, to není ale podstatné, podstatnější budou ty ostatní srajdy v článku, čili obrázky. So..

LP - KZaB - Kapitola 13

11. května 2014 v 20:12 | Fekete Einmana Stjerne |  Klan
Krvavý potok popošel dopředu. Povzdechl si a podíval se na Šalvěje.
"Šalvěji, ono to všechno nikdy nedávalo smysl. A pochybuji, že to někdy dávat smysl bude," zamumlal a rozhlédl se kolem sebe. Tajemná modrá zář objala všechny přítomné kočky a rovněž jim svítila na cestu jak dlouhou tak širokou.
"Hej!" promluvil hromovým hlasem Levhartí měsíc ke všem přítomným kočkám. "Možná se vám to nelíbí, ale nemůžeme tu celé dny zůstat na jednom místě. Musíme dál... Musíme najít cestu ven,"
"Cestu ven?" vřískla jakási kočka z davu. "Ty si opravdu myslíš, že se z tadyma dostaneme? Jsme mrtví! Mrtví! Nikdo nás nezachrání! Je to beznadějné!" Tyhle věty zasáhly všechny kočky jako ostrý šíp. Umřou pomalou smrtí hladem, nebo žízní. Také se mohou kvůli hladu vzájemně pozabíjet, aby se nažraly. Nebo se na ně může sesypat strop. Stát se může cokoliv. Úplně cokoliv.
"Ještě nic není ztraceno...Ještě ne..." zamumlal Stříbrný dráp a všichni se k němu ohlédli.
"Pokud budeme věřit...," šeptl. "Pokud budeme věřit, dokážeme věci zdánlivě nemožné. Pokud budeme věřit, najdeme cestu ven!" promluvil o poznání hlasitěji. Většina koček nasadila nadějeplný výraz. Stříbrný dráp se po všech kočkách letmo ohlédl a spustil:"Jsou všichni schopni pohybu?" Všechny kočky bezmyšlenkově přikývly.
"Skvěle! Jdeme najít cestu ven!"

---
O 4 hodiny později

"Stále si myslíš, že tu nějaká cesta ven je?" zavrčela údýchaně Sazovouska na viditelně unaveného Stříbrného drápa. "Neříkej mi, že ještě nezáčínáš o tom pochybovat,"
"J-já nechci takhle skončit..." zamumlal smutně Stříbrný.
"To nechce nikdo, chytráku," ušklíbla se Sazovouska o letmo si prohlížela okolí. Kameny stále tvořily pomyslnou zeď, avšak již získávaly překrásnou fialovou barvu.
"Mám takový hlad..." mňoukl nešťasně sám pro sebe malý, černý učedník. "Já už chci d-domů a..."
"Hej! Slyšíte to?" špitla najednou tajemně Sametová a nastražila uši.
"Ano... Zní to, jako kdyby v dáli něco padalo..." odpověděla Dešťová hvězda.
"A sakra," řeklo sborově několik koček
"Utíkejte! Utíkejte, jak nejrychleji můžete! Zachraňte své životy!" vřískl šedivý kocour, který byl úplně vzadu...

Města Zanaricy

11. května 2014 v 16:14 | Fekete Einmana Stjerne |  Teva Sféra
--

Uron
Uron se nechází nedalek řeky a lesa. Tato překrásná krajina inspiruje mnoho obyvatel, proto je zde dost umělců.

Saisynne
Toto těžko přístupné město se nachází hluboko v údolí. Je zde celkem rozvinutá věda

-Etragia
Celkem velké, poměrně hustě zalidněné město. Převážná část budov je postaveny z žlutých cihel. Etragia je celkem známá svým muzeem pokladů. Většina z jejích příjmů pochází z těžby surovin(stejně jim tu těžbu za chvíli zatrhnou, až sem přijdou lidi ovládáající magii šutrů, oki).

-Atlara
Atlara je celkem rozlehlé město, avšak ne hustě zalidněné. Leží u hor a je postaveno hlavně z rudého kamene. Jedna z fascinujích oslav je oslava roční sklizně.

-Zenivon
V tomto řídce obydleném městě ležící v srdci království se obyvatelé podílejí na zpracování dřeva(taky jim to za chvilu zatrhnou, lel). Zenivion je znám svým dobře vypadajícím obyvatelstvem. :-DDDDDD

-Vinassa
Toto nevelké město je hlavně pstaveno z černého kamene. Stojí na "okraji civilizace" a je chráněno velkými, tlustými zdmi. Jedna ze známostí města je podzemní labyrint

-Trator
Jedná se o poměrně velké, "ospalé" místo postaveno hlavně ze světlého kamene, je obklopeno velkými zdmi. Trator je znám svými pomníky padlých válečníků. Většina z jeho přijmů je z rybolovu

Libesia
-Toto celkem rozlehlé město se nachází na "obchodní cestě". Většina obyvatel je zapojena do zemědělství, město je známé velkými, rušnými tržišti.

-Agrand
Toto celkem velké, "ospalé" místo leží nedaleko lesa postiženo kouzlem z Darkanie. Většina lidí se zabývá magií. Vyučuje se na jednom starém fascinujícím hradě

Breandor
Toto středně velké město není moc zalidněné. tojí hluboko v lese. Je chráněno na své poměry složitými přístroji pracující samozřejmě na magii.

Zanarica

9. května 2014 v 20:26 | Fekete Einmana Stjerne |  Teva Sféra

(zbytek mapy doplním později, nechci, aby mi vybouchl mozek z přehřátí)
Název státu: Zanarica
Státní zřízení: Království(v podání Tevianu :-DDD)
Hlavní město: Eulartis
Jazyk: Zanarická Sandanijština(berme v úvahu, že za chvíli změní celou mluvnici, jen aby jim obyvatelé ostatních států nerozuměli :-D)
Měna: tukimat
Rozloha - Idk, asi 180 000 km2 :-D
Počet obyvatel - Asi 2 000 000, fakt nevim

Zanarica je převážně nižinný, vnitrozemský stát. Není zrovna nejvyspělejší, lidé žijí převážně ze zemědělství. Také se zde celkem hodně chovají hospodářská zvířata, hlavně zdomácnělé Monodony sandanijské. Podnebí je celkem teplé, není zde přílši srážek. Proto zde není příliš mnoho lesů. Tento stát nemá příliš mnoho bojovníků, takže je momentálně pro ostatní státy ve válce celkem snadným terčem. Ďábelví, jak se to všecho nakonec vyvrbí...
Jinak díky Zanarice se celá Sandánie rozpadla a začala válka, viz. Albacul :-D

~Města Zanaricy

Kraje Sandánie

3. května 2014 v 16:45 | Fekete Einmana Stjerne |  Teva Sféra

Sandánie o několik let později...

3. května 2014 v 11:14 | Fekete Einmana Stjerne |  Teva Sféra
,,Kde jdou ty zatracené časy, kdy jsme byli v bezpeční
a starali jsme se jenom o to, jakou barvu oblečení si vybereme?
Chodili jsme do školy, do práce, povídali si s přáteli bez obav.
Nikdo netušil, že ten den přijde. Zrovna ted.
Poté, co by bylo zjištěno, co se mezitím dělo v Albaculu
se vše změnilo. Obyvatelé se vzbouřili a Marson ztratil
kontrolu nad tak rozsáhlém území. Pár lidí z různých
krajů se spolčilo a zabili našeho vládce.
Od tohoto okamžiku bylo vše ztraceno...
Všechny kraje, i ty nejmenší, se osamostanily.
Zvolili si svého vládce podle snu zdejších věštců.
A tak začíná válka. Sandanijská válka. Válka o to,
kdo se zmocní největšího ostrova planety.
-Kate"

Jakmile dopíši poslední slovo, zamyslím se nad situací. Má tato válka vůbec smysl? Je jasné, že by se teď nový vládce volil těžko, když ten předešlý najednou zemřel a zabili ho samotní obyvatelé Sandánie! A je taky jasné, že teď zemře mnoho lidí a úplně zbytečně. Také zahyne mnoho nevinných zvířat... Řeknu si v duchu a pohlédnu na svou dlaň.
"A už vůbec nechápu to, že si zdejší většci zvolili za vládce mě. Obyčejnou holku, která nedávno vlastně dokončila školu. Zvolili mě za vládkyni samotného Marsonského kraje,"

A takto začíná novej příběh :-DDDD


Katastrofa v Nagawanu - pic

2. května 2014 v 23:47 | Fekete Einmana Stjerne |  Teva Sféra
Mmm, neměla jsem šajna, jak ten pic nazvat, takže tak. Děj se dehrává v Nagawanu v dobách, kdy ještě existovala Darkánie, čili v době válek mezi Sandánií a Darkánií...
Co se konkrétně stalo bude popsáno v příběhu:-DNovej DeviantArt?!

2. května 2014 v 20:39 | Fekete Einmana Stjerne
So, po 100 letech jsem si opět založila novej dA
Budu tam přidávat převážně experimenty a picty ze speedpaintů
Budu ráda, kdybyste se podívali^^
Díky

Flag Counter